Blog Archives

Waynn-Nielsen Destriza, MD

Waynn-Nielsen Destriza, MD image

Graduated Doctor of Medicine at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Took up my Medical Internship at The Medical City. Graduated Specialist in Otorhinolaryngology (ENT) Head and Neck Surgery at Ospital ng Makati